Schoorsteenreiniging – Wel of niet jaarlijks verplicht ?
In vele gevallen is het wettelijk verplicht
om uw schoorsteen jaarlijks te laten vegen.
Ook als dat niet het geval is, is het wel degelijk aan te raden.
Het gevaar op een schouwbrand of CO-vergiftiging
is reëel,ongeacht de wettelijke verplichtingen.
Oorzaken zijn meestal de toestand van de schoorsteen             en de roetophoping door bijvoorbeeld een beschadigd rookkanaal ofeen foute verhouding tussen kanaal en kachel.

Dé grote boosdoener is echter creosootvorming.
Dat is de teer die zich vastzet na het verbranden
van nat of verontreinigd hout,of door te weinig
luchttoevoer tijdens de verbranding.

Het jaarlijks vegen van uw schoorsteen zorgt
ervoor dat de schoorsteenpijp roetvrij wordt gemaakt.
Iedereen die stookt met hout,kolen of stookolie                   loopt het risico op een schouwbrand of CO-vergiftiging.
Dit geldt voor iedere woning die wordt verwarmd
met een open-haard,een kachel of centrale verwarming.

Schoorsteenreiniging – Werkwijze
Dankzij de nieuwe technieken kunnen de meeste schoorstenen perfect van binnenuit tot helemaal boven-buiten gereinigd worden,zonder stof of roet in de woning achter te laten.
We maken hierbij gebruik van een haspel met nylon of         stalen borstel of flexibele stokken,en een industriële      stofzuiger om het roet op te zuigen.Voorkom erger en laat elk jaar uw schoorsteen vegen !
De schoorsteenveger verkleint aanzienlijk de kans op schoorsteenbrand:
bij het stoken van hout,pellets,olie of kolen onstaan immers onverbrande deeltjes die zich hechten aan de schoorsteenwand.

We leveren steeds een uitvoeringsattest af, hetzij voor de eigenaar, hetzij voor de huurder in functie van brandverzekering of huurcontract.
image-244363-619055bc-18f6-4654-89c1-a492c3e1d3f1.jpg
image-244363-619055bc-18f6-4654-89c1-a492c3e1d3f1.jpg
image-244645-schouwveger_man27.jpg
image-244644-66dc86d596b64068bfdbf23456f8a774.jpg
image-244645-abc33d11d8f546489edf7a8aa2983df4.jpg