Nieuwe ondergrondse reservoirs < 6 000 liter (5000kg) voor particulier gebruik in Vlaanderen

Welke materialen mogen geplaatst worden?
Prefab beton
Dubbelwandig metaal
Enkel- of dubbelwandig roestvrij staal
Enkel- of dubbelwandig in thermohardende kunststof

Een opslagsysteem aanvaard door erkend
milieudeskundige is eveneens toegelaten;
het door de milieudeskundige ondertekende attest
van aanvaardingwordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet
het reservoir voldoen?
Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje.
Een dubbelwandig reservoir voorziet u best
van een permanent lekdetectiesysteem.Wie mag het reservoir plaatsen?
De plaatsing moet worden uitgevoerd
onder toezicht van of door een officieel erkend technicus.
Hij voert een plaatsingscontrole uit.

Wat krijg jij?
Een groene kenplaat of dop waarop het erkenningsnummer
van de erkend technicus, de datum van de plaatsing alsook
de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.
Een conformiteitsattest van plaatsing mazouttank.
Een certificaat van de tankconstructeur.

Wanneer moet een herhalingscontrole
worden uitgevoerd?
Metalen, prefab betonnen, polyster reservoirs dienen
om de 5 jaar na plaatsing een herhalingscontrole te krijgen.

Indien het reservoir geen lekdetectiesysteem
bezit moet een dichtheidsproef worden uitgevoerd.
Indien lekdetectiesysteem aanwezig is,
dan is geen dichtheidsproef vereist.
Van deze termijnen kan afgeweken worden
bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen
erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur van de tank in te schatten.

Aan wie moet de plaatsing gemeld worden?
Een particuliere stookolietank kleiner dan 6000 liter (5000kg) moet niet meer gemeld worden aan een bevoegde