Nieuwe bovengrondse reservoirs < 6 000 liter(5000kg) voor particulier gebruik in Vlaanderen

Welke materialen mogen geplaatst worden?
Dubbelwandig metaal,thermohardende
kunststof of polyethyleen.
Enkelwandig metaal of thermohardende
kunststof in een inkuiping.
Enkelwandige polyethyleen in een inkuiping,
mits drukproef prefab beton.

Een opslagsysteem aanvaard door erkend milieudeskundige is eveneens toegelaten; het door de milieudeskundige ondertekende attest van aanvaarding wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet het
reservoir voldoen?
Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem en een kenplaatje.
Een dubbelwandig reservoir voorziet u best
van een permanent lekdetectiesysteem.
Enkelwandige reservoirs moeten ingekuipt worden, dubbelwandige niet.Wie mag het reservoir plaatsen?
De plaatsing moet worden uitgevoerd onder toezicht van een officieel erkend technicus.
Hij voert een plaatsingscontrole uit.

Wat krijg jij?
Een certificaat van de fabrikant van het reservoir.
Een groende dop of kenplaat waarop het erkennings-
nummer van de technicus, de datum van de plaatsing
en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.
Een conformiteitsattest van de erkende technicus.

Wanneer moet een herhalingscontrole worden uitgevoerd?
Art.6.5.5.4 (1) van Vlarem II stelt dat de exploitant er dient voor te zorgen dat de opslaginstallatie steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en in het bijzonder dat elke verontreiniging van het milieu wordt voorkomen.

Aan wie moet de plaatsing gemeld worden?
Een particuliere stookolietank kleiner dan 6000 liter (5000kg) moet niet meer gemeld worden aan de bevoegde overheid.