Bestaande ondergrondse reservoirs < 6 000 liter (5000kg) voor particulier gebruik in Vlaanderen

Aan welke wettelijke voorwaarden moet
het reservoir voldoen?
Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem.

Welke wettelijke controles moesten reeds uitgevoerd zijn?
Ondergrondse reservoirs moesten reeds aan een eerste controle onderworpen zijn vóór 1 augustus 2002.

Wie mag een reservoir controleren?
De controle van een mazoutreservoir dient te gebeuren door een daartoe door het Vlaamse Gewest erkend technicus.

Wanneer moet een herhalingscontrole
worden uitgevoerd?
Een periodieke controle om de 5 jaar voor alle reservoirs (metalen, prefab-beton, polyester).

Wat krijgt u?
Een groene dop of label waarop het erkenningsnummer
van de erkend technicus, de datum van de controle en
de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.

Een conformiteitsattest na controle van uw stookolietank.