KEURING MAZOUTTANK VLAANDEREN
Uw mazouttank laten keuren in Vlaanderen
vertrouw je best toe aan een vakman.
Wij handelen deze verplichting snel, professioneel,
veilig en voordelig voor u af.
Het is bovendien verplicht met de bijhorende conformiteitsattest.

Waarom een mazouttank tijdig laten (her)keuren?
Er zijn op zijn minst twee goede redenen
om een stookolietank te laten controleren.
In de eerste plaats is het verplicht bij wet,
teneinde bodemverontreiniging te voorkomen.
In de tweede instantie is het in uw eigen belang
om een lek te voorkomen.

Weglopende stookolie betekent immers verlies van betaalde brandstof.
Bovendien wordt de eigenaar van een pand waar een verlies in de bodem vastgesteld wordt, verplicht om een bodemsanering te laten uitvoeren.


Tankkeuringen zijn niet alleen een noodzaak voor uw verzekering, ook voor het Mazoutfonds zijn ze een must.


Als je tank niet gekeurd is,
wordt eventuele stookolieschade niet gedekt.

Wanneer is de keuring verplicht?
1.    Vóór indienststelling van de stookolietank
2.    Bij de verkoop van een woning met een stookolietank
3.    Periodiek controles van de stookolietank

In Vlaanderen is een keuring van zowel de bovengrondse als
de ondergrondse stookolietank verplicht vóór indienststelling.
Deze dient gekeurd te worden door een erkend technicus.

Onze werkwijze:
Visueel nazicht van de installatie
Controle op water en slib
Controle van werking overvulbeveiliging
Controle van lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
Dichtheidsproef (vacuum) controle op ondergrondse tank
Afleveren van het conformiteitsattest aan de klant
wetgeving:
Het Vlaams Reglement Milieuvergunningen,
kortweg VLAREM genoemd, is wettelijk van toepassing.

Particulieren:
Bovengrondse tanks moeten eenmalig gekeurd worden.
Ondergrondse tanks om de twee of vijf jaar herkeurd
worden afhankelijk van de totale inhoud van de tank.

Bedrijven:
Bovengrondse tanks moeten driejaarlijks gekeurd worden.
Ondergrondse tanks moeten om de twee jaar gekeurd worden.

Wat krijgt u ?
Groene dop
Een goedgekeurde tank krijgt een
conformiteitsattesten een groene dop of label.
Hierop wordt erkennings-nummer (SVO....)van de technicus
of milieudeskundige die de controle uitvoerde,de datum van
de laatste tankkeuring en de datum van de volgende controle.
Oranje dop
De stookolietank is niet-conform de wetgeving,
maar er is geen kans op verontreiniging van de omgeving.
De erkende technicus voorziet de
installatie van een oranje dop of label.
De stookolietank mag nog bijgevuld
worden tot maximum 6 maanden na de keuring.
(6 maand startend vanaf de 1e dag van de maand
volgend op de datum vermeld op de oranje dop of kenplaat).
Rode dop
Tanks die niet goedgekeurd zijn, krijgen een rode merkplaat.
In een tank met een rode label mag een
brandstof leverancier in geen geval brandstof leveren.
image-244648-bb14891d60c14ad4866435d3976536ca.jpg