Verplicht onderhoud centrale verwarming,
nu voor alle brandstoffen!
In Vlaanderen moeten verwarmingstoestellen
op gas-en stookolie regelmatig onderhouden worden.
Niet alleen moeten stookolieketels jaarlijks
onderhouden worden,maar ook gasketels
moeten twee-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Wanneer uw installatie laten onderhouden?
In principe kan een mazoutketel of gasketel binnen
of buiten het stookseizoen onderhouden worden.
Om te vermijden dat u in de kou komt te zitten,
geldt ook hier dat u best preventief te werk gaat
en uw installatie best tijdig laat nazien.
Verplicht onderhoud centrale verwarming,
nu voor alle brandstoffen!
In Vlaanderen moeten verwarmingstoestellen
op gas-en stookolie regelmatig onderhouden worden.
Niet alleen moeten stookolieketels jaarlijks
onderhouden worden,maar ook gasketels
moeten twee-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Wanneer uw installatie laten onderhouden?
In principe kan een mazoutketel of gasketel binnen
of buiten het stookseizoen onderhouden worden.
Om te vermijden dat u in de kou komt te zitten,
geldt ook hier dat u best preventief te werk gaat
en uw installatie best tijdig laat nazien.
Een slecht onderhoud van uw centrale verwarming heeft         tot gevolg dat het rendement veel minder is dan voorzien.
U verbruikt dus meer energie dan dat er omgezet                wordt in warmte.
Ook bestaat er steeds het gevaar voor CO-vergiftiging              bij een slecht onderhouden ketel.

Een regelmatig onderhoud komt de werking van de        installatie ten goede.
Zo worden de risico’s op defecten voor een groot stuk gereduceerd.
Tijdens het onderhoud vullen wij ook een verbrandings- en
reinigingsattest in waarvan wij de klant een kopij bezorgen.

DE NIEUWE VLAAMSE WETGEVING

Verplicht periodiek onderhoud
van verwarmings-installatie én schoorsteen.

MAZOUT ketels: JAARLIJKS
(was verplicht sedert 1978 (K.B. 6 januari 1978)
GAS ketels: OM DE 2 JAAR (1ste keer vóór 1 juni 2010)
Afleveren van 2 attesten: reinigings – en verbrandingsattest.

* Eenmalige verwarmingsaudit van stooktoestellen
ouder dan 15 jaar
(binnen termijn van 2 jaar / uiterste datum 1 januari 2009
-> verlengd tot 1 juni 2010!)

* Nieuwe verwarmingsinstallaties: keuring mét rapport
vóór indienststelling